Typy ekonomických stavieb

Postaviť si rodinný dom dnes nie je nesplniteľným snom. Problém ale môže byť legislatíva, podľa ktorej je od 1.1. 2021 možné stavať len domy, ktoré spadajú do kategórie pasívnych domov. Aj keď vás stavba pasívneho domu bude stáť viac ako výstavba nízkoenergetického domu, nebudete ľutovať. 

Nízkoenergetické, pasívne alebo nulové domy sú čoraz populárnejšie. Hlavným dôvodom sú nízke prevádzkové náklady bez toho aby ste sa museli obmedzovať  v komforte bývania. Použitím moderných technológií,  kvalitných materiálov,  využitím prírodných zdrojov a perfektne odvedenej práce pri stavbe domu znížite jeho energetickú závislosť. Súčinnosť všetkých týchto faktorov môže znížiť náklady na bývanie na minimum, prípadne na nulu a dom sa tak stáva energeticky sebestačným. Aj keď sú ekonomické stavby z hľadiska financií drahšie, investícia sa vám vráti vo forme znížených nákladov na bývanie.

Aby sa stavba takéhoto domu zbytočne nepredražila je dobré investovať do kvalitnejších stavebných materiálov než do hrúbky izolácie. Tehly s tepelnoizolačnou výplňou spĺňajú kritériá, ktoré sa vyžadujú pri pasívnych domoch. Sú síce drahšie než klasické, ale ušetríte na dodatočnom zateplení. Ak ste použili iný materiál a rozhodnete sa zatepľovať je lepšie rovno siahnuť po hrubšom polystyréne, než stavbu dodatočne zatepľovať znova a zas platiť robotníkov, ďalší polystyrén a aj ďalší materiál, ktorý musíte na dodatočné zateplenie znova použiť. Ekonomické domy nie sú len domy, ktoré majú nízke prevádzkové náklady. Rozumne ušetriť môžete už pri ich výstavbe, použitím vhodného stavebného materiálu, moderných technológií, využitím prírodných zdrojov energie a terénnych nerovností pozemku. 

Rozdelenie novostavieb

Označiť stavbu za pasívny alebo nízkoenergetický dom je možné len na základe použitého stavebného materiálu, meraní vzduchotesnosti a s tým súvisiacej spotreby energie. Z tohto hľadiska rozdeľujeme novostavby do viacerých tried. 

Energetické triedy – energetický certifikát 

Vzhľadom k životnému prostrediu a znižovaniu produkcie CO2 musí každá novostavba spĺňať isté kritériá a požiadavky. Nové domy už musia mať energetický certifikát – štítok podobný tomu, ktorý môžete vidieť na elektrických spotrebičoch. Údaj na certifikáte vyjadruje koľko primárnej energie potrebuje dom na prevádzku. Zahŕňa nie len to, koľko energie sa spotrebuje za rok na vykurovanie, ale aj na prípravu teplej vody, vetranie, osvetlenie a klimatizáciu. Berie do úvahy všetku energiu, ktorú budova na svoju plnohodnotnú prevádzku spotrebuje. Poznáme 8 energetických tried, ktoré určujú spotrebu energie v kWh/m2 za rok.

A0 – menej ako 54 kWh/m2 za rok

A1 – 55 – 108 kWh/m2 za rok

B – 109 – 216 kWh/m2 za rok

C – 217 – 324 kWh/m2 za rok

D – 325 – 432 kWh/m2 za rok

E – 433 – 540 kWh/m2 za rok

F – 541 – 648 kWh/m2 za rok

G – viac ako 648 kWh/m2 za rok

Energetické normy sa sprísňujú nie len u nás, ale aj v celej Európe. Kým v roku 2013 musela novostavba u nás spĺňať kritéria v triede B dnešné stavby by mali spadať do triedy A1. Od budúceho roku sa normy zas sprísnia. Energetická úroveň novostavieb rodinných domov  by mala mať takmer nulovú spotrebu. Mali by sa radiť do kategórie pasívnych, alebo nulových domov.

Rozdelenie domov ohľadom vykurovania

Nakoľko je zaistenie tepelnej pohody najväčšou položkou v rozpočte domácností berie sa ohľad hlavne na vykurovanie a únik tepla. Vzhľadom k tomu koľko primárnej energie spotrebuje dom na zaistenie tepelného komfortu rozdeľujeme domy na 

 • nízkoenergetické – menej ako 54 kWh/m2
 • pasívne – od 5 do 15 kWh/m2
 • nulové – menej ako 5 kWh/m2
 • plusové – vytvoria viac energie než potrebujú

V tomto spôsobe delenia domov sa berú do úvahy len energie potrebné na vykurovanie. Ak chcete dom dostať do energetickej triedy A0 je potrebné venovať pozornosť aj ďalším technológiám, ktoré sa na chode domácnosti podieľajú. Zlý spôsob vetrania, nevhodný vykurovací systém alebo aj zlý výber elektrických spotrebičov (s vysokou spotrebou elektrickej energie) môžu energetickú závislosť domu zvýšiť a dostať pôvodne pasívny dom do triedy A1 alebo viac. 

Pasívny dom

Pri pasívnom dome miniete na vykurovanie od 5 do 15 kWh/m2 za rok. Tieto stavby nevynikajú exkluzivitou ani veľkoleposťou. Ich energetická náročnosť ale exkluzívna je. Všetky technológie a zariadenia, ktoré prispievajú k zníženiu nákladov na jeho prevádzku do seba navzájom zapadajú a ich montáž v správny čas je dôležitou súčasťou výstavby domu. Z tohto dôvodu je dôležité stavbu dokončiť čo najskôr a nič neodkladať na neskôr.

Rekuperácia, tepelné čerpadlo, rozvody podlahového, či stropného vykurovania sú súčasťou výstavby. Dôkladne a precízne odvedená práca, kvalitný stavebný materiál a moderné technológie zaistia, že v pasívnom dome môžete plnohodnotne bývať pri nízkych mesačných poplatkoch. 

Aby bola spotreba energie potrebnej na prevádzku domu čo najnižšia pasívny dom by mal mať 

 • vzduchotesný obal
 • tepelnoizolačný obal
 • rekuperáciu tepla 
 • solárne kolektory (nie sú podmienkou, ale výrazne prispejú k zníženiu energetickej závislosti budovy)

Úspora energií

K zníženiu závislosti pasívnych domov dochádza vďaka kombinácii viacerých faktorov. Jedným z nich je rekuperácia. 

Slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlo prispejú k zníženiu energie na výroby tepla na kúrenie či ohrev vody. Energiu môžete využiť aj na pohon rekuperačných zariadení. 

Vhodné dispozičné riešenie presklených plôch môže prispieť k vyhriatiu miestností. Slnečné lúče, ktoré celý deň svietia cez veľké okná vyhrejú miestnosť aj v chladných mesiacoch bez toho, aby ste museli kúriť. 

Mechanické vetranie zníži náklady na zohriatie čerstvého vzduchu.

Do výstavby pasívneho domu investujete približne o 10% viac financií než do nízkoenergetického domu. Návratnosť týchto financií je v priebehu 10 až 15 rokov. 

Súčasné pasívne domy spadajú energetikou závislosťou do kategórie A1. Od budúceho roku sa normy zas sprísňujú a novostavba bude musieť celkovou spotrebou energií spadať do kategórie A0.

Nulové a plusové domy

Ako už názov napovedá nulové a plusové (aktívne) domy sú od primárnej energie v podstate nezávislé. Nulové domy až tak úplne nulové nie sú. Podľa legislatívy sa ale do tejto triedy radia všetky budovy, ktoré spotrebujú za rok maximálne 5 kWh/m2 energie na vykurovanie. Celková spotreba primárnej energie nulového domu by nemala prekročiť hranicu 54 kWh/m2. Tieto domy spadajú do kategórie A0. 

Základ nulového domu je v pasívnom dome. Stačí len znížiť spotrebu energie potrebnú na vykurovanie z maximálne 15 kWh/m2 na menej ako 5 kWh/m2

Plusové domy sú stavby, ktoré dokážu vyrobiť viac energie na svoju prevádzku než potrebujú, prípadne vygenerujú viac tepla než ako ich obyvateľ spotrebujete. Vďaka tomu si môžete pokojne do záhrady zakomponovať jazierko, osvetliť terasu či chodník k altánku alebo si postaviť zimnú záhradu kde vyprodukovanú energiu, či teplo zužitkujete. 

Postaviť nulový, alebo plusový dom vás bude stáť viac ako výstavba pasívneho domu. Okrem použitia dostupných moderných technológií (slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, mechanické vetranie, fotovoltické panely, …) je potrebné siahnuť aj po kvalitnom stavebnom materiály, tepelnej izolácii s vynikajúcimi vlastnosťami a vytvoriť vzduchotesnú obálku domu. Len tak sa vám podarí zabrániť úniku tepla z vnútra domu. Využiť môžete aj okolitý terén. Ak časť stavby zapustíte do terénu tepelným stratám bude brániť zemina, ktorá zároveň bude vytvárať prírodnú izolačnú vrstvu a zabráni styku chladného vzduchu so stenou domu. 

Rekuperácia vám ušetrí náklady na energiu, ktorú by ste potrebovali na ohriatie vzduchu pri vetraní či na ohrev vody. Energiu, ktorú potrebujete na prevádzku rekuperácie získate z prírodných zdrojov (veterná alebo slnečná energia).

Tak či tak sa vám nemusí vždy podariť docieliť energetickú nezávislosť stavby. Dôležitú úlohu tu hrá aj postavenie domu na pozemku, orientácia obytných miestnosti vzhľadom na svetové strany, klimatické podmienky a využitie prírodných zdrojov energie, ktoré sú dostupné na vašom pozemku. 

Nulové a plusové domy sa už radia medzi ekodomy, ktorých zhotovenie a ani prípadná likvidácia nijako nezaťažuje prírodu. Navyše samotná prevádzka domu nie je závislá od dodávok energie takže aj bývaním v tomto type domu prírodu nijako nezaťažujete. 

Nízkoenergetické stavby

Nízkoenergetické domy spadajú do energetickej triedy A0. Spotreba energií na kúrenie v nízkoenergetickej budove sa pohybuje v rozmedzí 15 až 50 kWh/m2 za rok čo je oproti starším rodinným domom, ktorých spotreba energie je neraz aj viac ako 200 kWh/m2 za rok značná úspora na energiách. 

Tieto stavby sú menej závislé od dodávok energií. Nemusíte sa tak obávať zníženej kvality bývania. Celková spotreba energií v nízkoenergetickom doma je o polovicu až dve tretiny nižšia než pri bežných rodinných domoch. 

Stanovené hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre nízkoenergetické domy sú od 0,15 až po 0,25. Záleží to od konkrétneho stavebného prvku.

 • strecha – 0,15
 • obvodové múry – 0,25
 • podlahy – 0,18
 • okná – 1,3 (berie sa do úvahy hodnota súčiniteľu prechodu tepla celého okna, aj s rámom, nie len sklenej výplne)

Energetickú závislosť môžete znížiť pridaním rôznych moderných technológií ako slnečné kolektory, nízkoteplotné vykurovanie či rekuperácia. Nezabudnite ani na využitie prírodných zdrojov energie – vietor, teplota zeme, potok,..

Znižovanie nákladov na kúrení dosiahnete len ak zabránite úniku tepla v chladných mesiacoch. Preto na zateplenie celého obvodového plášťa budovy je potrebná masívna a kvalitná tepelná izolácia.

Nevýhody nízkoenergetického domu

Postaviť nízkoenergetický dom nie je lacná záležitosť. Stavba vás vyjde drahšie než výstavba bežného domu. Hrubšie zateplenie múrov a strechy, kvalitnejšie okná,  izolácia s vyšším tepelným odporom, a ďalší materiál, ktorý zabráni vzniku tepelných mostov a úniku tepla vás budú niečo stáť. Čo ale vložíte do výstavby nízkoenergetického domu sa vám niekoľko násobne vráti v mesačných poplatkoch. Finančné náklady na kúrenie či ohrev vody sa výrazne znížia. 

Ďalšou a poslednou nevýhodou je nutnosť postaviť celý dom naraz. Nič zo stavebných prác sa nedá odložiť na inokedy. Všetko má svoju postupnosť a je dôležité aby sa dodržala. 

Výberom nevhodného kúrenia, ohrevu teplej vody či zlým vetraním môže ale energetická spotreba domu stúpnuť. Budova sa tak z kategórie A0 môže dostať do triedy A, alebo B. 

Znížiť náklady na prevádzku domu môžete aj v staršom rodinnom dome. Zateplenie obvodových múrov, strechy, výmena okien, slnečné kolektory, presklené miestnosti, alebo využitie prírodných zdrojov energie môžu výrazne prispieť k zníženiu energetickej závislosti domu. Možno sa vám ho nepodarí dostať na úroveň nízkoenergetického, alebo pasívneho domu, ale náklady na jeho prevádzku isto znížite.