Návrh pasívneho domu – PHPP

Pri navrhovaný pasívnych a nulových domov vám pomôže program PHPP. Ak ste sa rozhodli postaviť si energeticky efektívny dom (nízkoenergetický, pasívny)  určite pri jeho návrhu bude mať hlavné slovo tento medzinárodne uznávaný výpočtový program. 

PHPP – Passive House Planning Package je počítačový program navrhnutý pre architektov a projektantov. Vypočíta energetickú bilanciu stavby a umožní tak zainteresovaným osobám upravovať návrhy (pridať – ubrať tepelnú izoláciu, zmeniť typ izolácie, zvýšiť hrúbku strechy,…) Stačí ak zadáte do programu vstupné údaje a program vypočíta tepelnú stratu objektu. Na základe výsledkov vám stavebná spoločnosť navrhne aký materiál na stavbu použiť, v akom množstve a aj v akej hrúbke (tepelnú izoláciu), 

Optimálny návrh s PHPP

Existuje niekoľko podobných programov, ale práve PHPP je celoeurópsky najpoužívanejším nástrojom na navrhovanie pasívnych domov. Spoľahlivosť programu je overená rokmi a tisíckami užívateľov v celej Európe. Projektantom program PHPP pomôže nájsť najvhodnejšie riešenie pre splnenie kritérií pre pasívny dom.  PHPP sa používa aj pri projektovaní nízkoenergetických domov. 

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje spotrebu energie na vykurovanie sú klimatické podmienky. Stavba, ktorá spĺňa kritériá pasívneho domu na juhu Slovenska ich nebude spĺňať ak bude postavená pod Tatrami. Pre každú lokalitu je potrebné, vzhľadom ku klimatickým podmienkam, navrhnúť konkrétny dom.  V programe PHPP sú presné klimatické údaje pre lokality v našej krajine, ktoré sa pri projekte stavby berú do úvahy.

PHPP a domy s nulovou spotrebou energie

Program PHPP sa neustále vylepšuje a aj keď bol pôvodne navrhnutý na projektovanie nízkoenergetických domov  v súčasnosti sa používa aj na navrhovanie domov s nulovou, alebo takmer nulovou spotrebou energie.