Strecha pasívneho domu

Väčšina pasívnych a aj nulových domov sa stavia v tvare obdĺžnika, alebo kocky. Jednoduchú tvar domu uľahčí vytvorenie vzduchotesnej obálky domu. Ploché strechy sa tak stali súčasťou všetkých nízkoenergetických domov. Nemusí tomu tak ale byť vždy. Pasívne domy môžu mať rovnú ale aj šikmú strechu. Pokiaľ nie je pôdorys domu členitý kvalitnému zastrešeniu nič nestojí v ceste.

Ploché strechy

Najčastejšie pri pasívnych domoch sa siaha po plochej streche. Strecha kopíruje pôdorys domu čím vznikne najmenšia možná plocha pre únik tepla. Ak to spojíte s kvalitným a dostatočne hrubým zateplením znížite únik tepla na minimum. 

Ploché strechy delíme z viacerých hľadísk

Podľa zloženie plášťa

 • jednoplášťové
 • dvojplášťové
 • viacplášťové

Podľa zloženie vrstiev

 • s bežným poradím vrstiev
 • s obráteným poradím vrstiev
 • so zmiešaným poradím vrstiev
 • pochôdzne strechy
 • zelené strechy

Podľa využitia

 • účelové (pochôdzna, zelená, pojazdná)
 • bezúčelové (nevyužívajú sa)

Pri bežných domoch sa na zastrešenie volí jednoplášťová plochá strecha. Pri pasívnom dome je potrebné siahnuť po dvojplášťovej streche. Inak by stavba nespĺňala podmienky pre pasívne domy a únik tepla cez strechu by bol veľký. Či už bude ďalej strecha účelová a budete tam mať terasu, alebo záhradku je na vašom rozhodnutí.

Typickým znakom dvojplášťových plochých striech je vzduchová medzera, ktorá sa nachádza medzi plášťami. Vzduchová medzera môže byť uzavretá, alebo cez ňu môže prechádzať vzduch. Výhodnejšia je strecha s vetranou vzduchovou medzerou ale klady majú oba typy. 

Jednoplášťová strecha

Jednoplášťová strecha je tvorená

 • nosná konštrukcia
 • spádová vrstva
 • parozábrana
 • tepelná izolácia
 • expanzná vrstva
 • strešná krytina

Jednoplášťová strecha s dostatočne hrubou a kvalitnou tepelnou izoláciou môže spĺňať podmienky stanovené pre pasívne domy. Strecha by tak mala mať hrúbku približne 40 cm (záleží to ale od použitého tepelno – izolačného materiálu). 

Dvojplášťová strecha

Zloženie dvojplášťovej strechy je zo začiatku rovnaké ako pri jednoplášťovej

 • nosná konštrukcia
 • spádová vrstva
 • parozábrana tepelná izolácia
 • vzduchová medzera
 • expanzná vrstva 
 • strešná krytina

Oba strešné plášte potrebujú nosnú konštrukciu. Ako nosná konštrukcia horného plášťa sa používa 

 • panely – keramické, pórobetónové, železobetónové
 • drevené debnenie, alebo drevená dielce. 

Spodný plášť môže byť vodorovný, horný plášť už musí mať sklon, aby mohla odtekať zrážková voda. Dôležité je aby spodný plášť bol vzduchotesný. 

Vetracia vzduchová medzera

Vzduchová medzera medzi plášťami plochej strechy slúži k odvádzaniu vlhkosti. Ak ju uzavriete získate síce ďalšiu vrstvu tepelnej izolácie ale v medzere sa môže začať kondenzovať vlhkosť, ktorá poškodí strechu a môže ubrať na komforte bývania.

Hlavným princípom vzduchovej medzery je prúdenie vzduchu, ktoré odvádza vlhkosť. V tomto prípade nemusíte do vrstiev strechy ukladať parozábranu s najlepšími parametrami, postačí aj parozábrana s nižšou účinnosťou. 

Aby vôbec dochádzalo k prúdeniu vzduchu je dôležité aby zvislé obvodové steny, ktoré sú súčasťou strechy mali nasávacie a odvádzacie otvory vzduchu, ktoré musia mať primeranú veľkosť. Častým problémom sú malé alebo upchaté  otvory, ktoré zabraňujú ideálnemu prúdeniu vzduchu.

Najvhodnejšou tepelnou izoláciou je minerálna vlna, ktorá vlhkosť neviaže, ale odovzdáva ju do vzduchovej medzery. 

Výhody vetranej dvojplášťovej strechy

 • rýchla montáž v ktoromkoľvek ročnom období
 • zmierňuje kolísanie teplôt v interiéri, znižuje riziko prehriatia interiéru v letných mesiacoch
 • ideálna strecha pre domy s vyššou vlhkosťou. Vďaka prúdiacemu vzduchu sa vlhkosť odvádza a nedochádza k vzniku plesní v strešnej konštrukcii
 • starnutie a opotrebovanie hydroizolácie je pomalšie

Nevýhody dvojplášťovej vetranej strechy

 • odvádza teplo z tepelnej izolácie. Tým, že je v medzere prúdiaci vzduch spodný plášť strechy sa stále ochladzuje. Vhodným typom a dostatočnou hrúbkou izolácie môžete tento problém minimalizovať. 
 • vyššie finančné náklady na jej zhotovenia
 • doplnenie tepelnej izolácie je možné len po rozobratí horného plášťa
 • hrúbka strechy – dvojplášťová strecha je hrubšia čo môže ovplyvniť celkový vzhľad domu

Hydroizolácia plochej strechy

Najčastejšie sa ako hydroizolácia plochých striech používajú asfaltové pásy, alebo hydroizolačné fólie.

Asfaltové pásy

Oproti minulosti, kedy sa používali klasické asfaltové pásy sa v súčasnosti používajú modifikované asfaltové pásy. V závislosti od sklonu strechy a klimatických podmienok si môžete vybrať medzi 

 • modifikácia APP
 • modifikácia SBS
 • modifikácia SBS, SIS a SEBS
 • modifikácia APAO

Každý typ asfaltových pásov má rozdielne vlastnosti. Vhodne zvoleným typom môžete životnosť strechy predĺžiť. Všímajte si pri výbere tieto vlastnosti 

 • bod mäknutia – určuje teplotu, pri ktorej začína asfalt mäknúť
 • stálosť za tepla – určuje maximálnu teplotu kedy je krycia vrstva asfaltového pásu stála. Prekročením tejto teploty začína asfalt stekať.
 • ohybnosť za nízkych teplôt – určuje najnižšiu teplotu, pri ktorej ešte nedochádza k vzniku trhlín v asfalte vplyvom mrazu

Modifikácia APP

 • bod mäknutia: 135 – 150°C
 • stálosť za tepla: 115 – 130°C
 • ohybnosť za nízkych teplôt: -5 – -15°C

Modifikácia SBS

 • bod mäknutia: 110 – 125°C
 • stálosť za tepla: 90 – 110°C
 • ohybnosť za nízkych teplôt: -15 – -35°C

Modifikácia SBS,SIS,SEBS

 • bod mäknutia: 125°C
 • stálosť za tepla: 105°C
 • ohybnosť za nízkych teplôt: -45°C

Modifikácia APAO

 • tento typ modifikácie asfaltových pásov je vhodný do akýchkoľvek klimatických podmienok. Je odolný voči vysokým aj nízkym teplotám a UV žiareniu. 

Hydroizolačná fólia

Miesto asfaltových pásov môžete použiť fólie. Ich hrúbka je od 1,3 do 3 mm takže sa s nimi jednoducho pracuje. Sú odolné voči UV žiareniu a prerastaniu koreňov rastlín. 

Pri výbere fólie si dajte záležať na jej kvalite. Najpoužívanejšia fólia z mäkčeného PVC obsahuje zmäkčovadlá, ktoré sa postupne uvoľňujú a poškodzujú polystyrén. Ak ste zvolili kombináciu polystyrénu (tepelná izolácia) a tohto druhu fólie pri najbližšej rekonštrukcii strechy skontrolujte ako je na tom izolácia. 

Dvojplášťovú strechu si svojpomocne nezhotovíte, pokiaľ sa v tomto obore nevyznáte. Presné prevedenie strechy, spádovanie, uloženie vrstiev, izolácie, vetracie otvory, výška vzduchovej medzery, …. navrhnutie dvojplášťovej strechy si vyžaduje tepelno – technické výpočty a aj perfektnú realizáciu. Stavbu by ste mali zveriť do rúk spoločnosti, ktorá už s dvojplášťovými plochými strechami skúsenosti má. 

Pochôdzne, vegetačné (zelené) strechy

Ak chcete strechu využívať môžete si na nej urobiť záhradku, zasadiť trávnik, alebo urobiť terasu. Mali by ste na to myslieť už pri výstavbe domu a prispôsobiť tomu výber materiálov. 

Pochôdzne strechy – hovorí sa im aj terasy. Môžete ich vysypať štrkom, alebo na ne položiť dlažbu, ktorá zároveň chráni strešnú krytinu pred UV žiarením. Pri výbere hydroizolácie si všímajte jej parametre. Ak asfaltový pás vplyvom vyšších teplôt zmäkne stoličky, stôl a ďalší nábytok na streche v ňom môže zanechať preliačiny. 

Vegetačné strechyekodomy alebo ekologické domy sa vyznačovali vegetačnými strechami. V súčasnosti sa tento typ striech objavuje čoraz častejšie. Jedným z hlavných dôvodov je aj príjemná klíma, ktorá sa okolo domu so zelenou strechou rozprestiera počas celého roka. Vegetačná strecha je často riešená ako jednoplášťová strecha – neobsahuje vetraciu vzduchovú medzeru.

Zloženie vrstiev zelenej strechy

 • nosná konštrukcia
 • parozábrana
 • tepelná izolácia (odolná voči tlaku)
 • hydroizolačná vrstva – odolná voči prerastaniu koreňov rastlín
 • drenážna a hydroakumulačná vrstva 
 • geotextília
 • zemina
 • rastliny (tráva, kríky, mach, plazivé dreviny,…)

Zelená strecha je hrubšia ako iné typy plochých striech. Hmotnosť zeminy, hydroakumulačná vrstva a rastliny dajú obvodovým múrom zabrať. Ak si k tomu pripočítate vodu, ktorú zem nasiakne hmotnosť strechy môže mať niekoľko stoviek kilogramov (aj 500). Aby ste nemuseli robiť dodatočné úpravy domu (zvýšenie nosnosti konštrukcie domu) myslite na to už pri stavbe pasívneho domu.

Vegetačná strecha, ak je dôkladne odvedená hydroizolačná vrstva zvyšuje tepelno – izolačné vlastnosti strechy. Zabráni úniku tepla z interiéru v zimnom a zabráni jeho prehrievaniu v letnom období. 

Ploché strechy majú oproti šikmým strechám veľkú výhodu. Môžu sa na ne umiestniť slnečné kolektory bez toho aby bolo potrebné narúšať strešnú krytinu pre ich upevnenie. Ďalšou výhodou je fakt, že na plochú strechu dopadajú slnečné lúče počas celého dňa. Nemusíte rozmýšľať kam kolektory umiestniť aby ste získali čo najviac energie zo slnka. 

Šikmé strechy 

Šikmé strechy patria medzi obľúbené druhy striech na celom Slovensku. Ich praktickosť je overená stovkami rokov. Vynikajú dlhou životnosťou  (dlhšia než pri plochých strechách) a bezúdržbovosťou. (dlhšia než pri plochých strechách). Aj keď pre pasívne a nulové domy nie sú veľmi vhodné môžete po nich siahnuť. Ak si vyberiete správny druh strechy náklady na vykurovanie a závislosť od primárnej energie môžete podstatne znížiť.

Druhy šikmých striech

Sedlová strecha

Najpoužívanejší druh strechy je sedlová strecha. Tvoria ju dve strešné roviny – dažďová voda sa odvádza na dve strany. Sedlová strecha má sklon od 7 stupňov. Výber strešnej krytiny záleží od sklonu strechy.

 • sklon strechy 7 – 18 stupňov –  profilované plechy
 • sklon strechy 18 – 22 stupňov – asfaltové šindle
 • sklon strechy viac ako 22 stupňov – keramická a betónová krytina

Čím väčší sklon má strecha tým menšie formáty krytiny je dobré použiť. 

Pultová strecha

Pultovú strechu tvorí jedna šikmá strešná rovina, väčšina ľudí si ju preto mýli s plochou strechou. Rozdiel medzi nimi je v sklone. Kým plochá strecha má sklon od 2 do cca 10 stupňov, sklon pultovej strechy je oveľa väčší – 10  až 45 stupňov.

Pultové strechy sú pre pasívne a nízkoenergetické domy rovnako vhodné ako ploché. Ak orientujete vysokú fasádu domu na južnú, slnečnú stranu vyhrejete veľkú časť domu. 

Ohľadom krytiny platí to isté ako pri sedlových strechách. Čím väčší má strecha sklon tým menšie formáty krytiny je dobré použiť. 

Rozmýšľate aký sklon šikmej (pultovej aj sedlovej) strechy zvoliť? Záleží to aj od lokality, v ktorej bývate. Vo veterných oblastiach je lepšie ak má strecha menší sklon. Väčší sklon sa uprednostňuje v lokalitách s vyššou snehovou nádielkou. 

V závislosti od sklonu strechy sa odvíja výber strešnej krytiny. V súčasnosti si už môžete dať aj menšie formáty krytiny na strechu s menším sklonom. Niektoré druhy skladanej krytiny (škridle) sa odporúčajú už pri strechách s minimálne 7 stupňovým sklonom. Ide skôr o estetickú funkciu než ochrannú. Nevýhodou tohto riešenia konštrukcie strechy je potreba vodotesného podstrešia (sklon strechy 7 stupňov), alebo umiestnenie ochrannej hydroizolácie pod krytinu. Oba postupy len zvýšia náklady na zhotovenie strechy. 

Vhodný typ strechy pre pasívny dom

Aby bola efektívnosť pasívneho domu zaistená je dobré ak má strecha čo najmenší sklon.  Čím menší je sklon tým menšia je plocha, cez ktorú môže teplo z interiéru unikať. Z tohto hľadiska sú ploché strechy najvhodnejším typom zastrešenia pasívneho domu. Kopírujú pôdorys domu a vytvárajú tak najmenšiu možnú plochu, cez ktorú dochádza k prestupu tepla. 

Minimalizovať stratu tepla môžete aj pri šikmých strechách. Nakoľko ale ide o väčšiu plochu než v prípade plochej strechy náklady na zateplenie celej strešnej konštrukcie sú vyššie. 

Vzduchotesná obálka domu sa jednoduchšie a aj precíznejšie dá vytvoriť ak je strecha plochá. Pri členitých a šikmých strechách môže nastať problém so zateplením zle dostupných miest na streche.