Základné stavebné materiály

Nízkoenergetické, pasívne a aj nulové domy môžete stavať z rôznych materiálov. Dodatočné zateplenie je závislé od toho aký materiál použijete a aký typ domu staviate. 

Pórobetónové tvárnice

Betónové stavby majú výborné zvukovoizolačné a akumulačné vlastnosti a vynikajú dlhou životnosťou. Ide pomerne o jeden z najlacnejších a z toho dôvodu v istej dobe aj najpoužívanejší stavebných materiálov na stavbu nízkoenergetického a pasívneho domu.

Nevýhodou tohto materiálu je slabá difúzna priepustnosť, čo sa prejaví v interiéri budovy – vyššia vlhkosť a možná tvorba plesní. Ďalšou nevýhodou sú nízke tepelnoizolačné vlastnosti. Aby dom splnil dané predpisy je potrebné ho dodatočne poriadne zatepliť. 

Dnes sa pri stavbe nízkoenergetických a hlavne pasívnych domov pórobetónová tvárnica používa zriedkavejšie. Nie je to len z dôvodu nutnosti zateplenia stavby, ale aj z ekologického hľadiska. Keďže sa pasívny dom radí medzi ekologické domy väčšina staviteľov siaha po materiáloch, ktoré sú pre životné prostredie prijateľnejšie, pri ich výrobe sa neznečisťuje prostredie a ich likvidácia neznečisťuje prírodu. 

Pálené keramické tvarovky  (brúsená tehla) 

Ak použijete klasické pálené tehly je potrebné stavbu tiež zatepliť. Výhodou ale je, že presné tvary a rozmery brúsených tehál nevyžadujú spájanie hrubou vrstvou malty. V súčasnosti sa tento typ tehál lepí tenkou vrstvou lepidla. Nakoľko je spoj tenký a pevný celková konštrukcia domu je zhotovená z tohto materiálu, nie sú tu žiadne prechody medzi jednotlivými materiálmi a dom má tak lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.

Tepelnoizolačné parametre keramických tvárnic sa môžu vylepšiť ak pri výstavbe použijete keramické tvárnice vyplnené tepelnoizolačným materiálom (minerálna vlna, perlit). Budovu z takto vylepšených tvárnic už nie je potrebné zatepľovať nakoľko spĺňa tepelnotechnické normy stanovené pre pasívne domy. 

Drevo 

Obnoviteľný zdroj, ľahká dostupnosť a aj dlhá životnosť drevostavieb žne úspechy v celej Európe. Možno ich poznáte pod názvom montované domy. Nízkoenergetické drevodomy vynikajú udržaním ideálnej vlhkosti a klímy v interiéry. Nakoľko je drevo materiál, ktorý sa vplyvom vlhkosti mení má to priaznivý vplyv na udržanie optimálnej vlhkosti v interiéry. Ak je vo vnútri vlhko drevo vlhkosť nasiakne, ak naopak, je vlhkosti málo, drevo ju uvoľní do priestoru. 

Proti požiaru je drevodom chránený ochranným protipožiarnym náterom, Vďaka tomu a ďalším opatreniam (inštalované hlásiče požiaru,…) sa nemusíte obávať, že vám dom kompletne zhorí. Výhodou v prípade požiaru je, že jednotlivé poškodené diely konštrukcie sa dajú vymeniť.  

Výstavba drevodomu je rýchla – prvky konštrukcie sa vyrobia vo výrobných halách a po transporte na miesto výstavby sa len zmontujú. Pri použití iných stavebných materiálov je potrebné stavať dom na mieste čo môže výstavbu  v prípade nepriaznivého počasia predĺžiť aj na mesiace.

Veľkou výhodou drevodomou, ktoré môžete poznať aj pod pojmom montované domy je pomerne jednoduché zabezpečenie potrebnej tepelnej izolácie. Klasická stena nízkoenergetického drevodomu sa skladá z dreveného rámu vyplneného tepelnoizolačnou vrstvou. Nasleduje ďalší drevený rám a izolácia (tenšia), parozábrana a s oboch strán je stena opláštená. 

Hrúbka obvodovej steny pri nízkoenergetickom dome je do 30 cm a súčiniteľ prechodu tepla sa pohybuje pod U = 0,15. 

V závislosti od hrúbky drevenej obvodovej konštrukcie, výplne a hrúbky tepelnej izolácie môže nízkoenergetický drevodom spĺňať nároky pasívneho drevodomu.

Hrúbka obvodovej steny pri pasívnych drevodomoch je cca 45 cm. Pridanie hrubšej izolácie a dodatočnej vrstvy izolácie na vonkajšej strane steny zaistí nízky súčiniteľ prechodu tepla – U má v tomto prípade hodnotu 0,10.  

Menej obvyklý prírodný materiál 

Ak chcete postaviť ekodom, ktorý prírodu nijako nezaťaží siahnite po nepálenej tehle, alebo balíkoch slamy. Nepálená tehla je vyrobená z hliny – materiálu, ktorý životné prostredie nijako nezaťažuje. Okrem toho sa nepálená tehla postará o perfektnú klímu a vlhkosť v dome – vzdušnú vlhkosť dokáže rýchlo nasať ale aj vydať.  Vďaka výborným akumulačným vlastnostiam prispeje aj k udržaniu optimálnej teploty v interiéri. Ak staviate dom z pálenej tehly, betónu či dreva odporúča sa použiť nepálenú tehlu vo forme niektorých priečok, alebo v podlahe, čím sa zaistí v dome ideálna klíma. 

Nech sa už rozhodnete postaviť nízkoenergetický dom z akéhokoľvek materiálu je dobré aby ste mu zostali verní počas celej stavby. Nie je dobré stavať dom z rôznych materiálov. Kým stavba z keramických tvaroviek s výplňou nepotrebuje zateplenie, iný materiál na zaistenie požadovaných tepelnoizolačných vlastností  bude potrebné zatepliť. Pokiaľ je to možné celá hrubá stavba (steny, strop, schody, strecha) by mali byť zhotovené z rovnakého materiálu. Vďaka tomu sa tiež vyhnete spájaniu rôznych druhov materiálov, čo môže mať vplyv na vznik tepelných mostov a zvýšenej vlhkosti v dome. 

Energetickú závislosť môžete znížiť pridaním rôznych moderných technológií ako slnečné kolektory, rekuperácia,… Nezabudnite ani na využitie prírodných zdrojov energie – vietor, teplota zeme, potok, …